ALBA logo izmantošana


Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) logo drīkst izmantot tikai ALBA biedri, asociētie biedri un ALBA biedri - komercuzņēmumi, lai izvietotu informatīvajos, prezentācijas un pasākumu afišu materiālos, preses relīzēs, ar to apliecinot sadarbību ar Aktīvo labdarības biedrību asociāciju. ALBA logo, pēc biedra lūguma un izmantošanas pamatojuma tiek nosūtīts uz e-pastu tādā formātā, kā tas izmantojams (JPG, PNG, PDF). Izmantošana tikai ar ALBA vadības atļauju, katrā konkrētā gadījumā.

ALBA logo izmantošana bez ALBA vadības atļaujas stingri aizliegta.