Biedrs - Uzņēmējs

SU SIA Eņģeļa pasts

info@engelapasts.lv

26667444

http://www.engelapasts.lv

Biedrs - Uzņēmējs

Pieredze

SIA “Eņģeļa pasts” (sociālais uzņēmums) dibinātāja ir NSUS biedrība.
Sabiedrības pamatdarbības uzdevums ir sociāli mazaizsargāto personu grupu apzināšana un apkopošana; projektu radīšana šo grupu sociālās un emocionālās labklājības uzlabošanai, kā arī šo projektu administrēšana; sabiedrības informēšana un tās iesaistīśana attiecīgo projektu mērķu sasniegšanai.

SIA "Eņģeļa pasts" komanda: Profesionāli projektu vadītāji, IT  speciālisti, finanšu eksperti, juristkonsulti, konsultanti dažādu fondu  apguvē, sociālās jomas eksperti, dažādu pakalpoju sniedzēji.

SIA "Eņģeļa pasts", 40203171920
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-10 - 38,
Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas novads, LV2123
Broja adrese: Meistaru iela 43, Valdlauči, Ķekavas novads
SIA "Eņģeļa pasts" piešķirts sociālā uzņēmuma statuss:
Lēmums Nr. LM-32-4-19/174 no 31.10.2018.


Projekta Eņģeļa pasts Facebook lapa
SU SIA Eņģeļa pasts Facebook lapa

#socialauznemejdarbiba #socialaisuznemums #socialaisuznemumssiaengelapasts