Sociālā uzņēmuma Eņģeļa pasts 2020. gads

Sociālā uzņēmuma Eņģeļa pasts 2020. gads bija nesalīdzināmi citādāks, kā iepriekšējie. Tam par iemeslu Covid19 situācija visā pasaulē, kas neizbēgami skāra arī sociālā uzņēmums ikdienu un sociālos projektus. Par spīti visam notiekošajam pasaulē, Eņģeļa Pasts turpināja darbu un pateicoties sociālo projektu dalībniekiem, tika iepriecināti ļoti daudz cilvēki, kuri par savām mājām sauc sociālās aprūprs centrus, kā arī cilvēki, ārpus tiem.

Eņģeļa pasts lepojas ar paveikto 2020. gadā!

Dalībnieki
126 sociālās aprūpes centri, 12692 cilvēki (seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām), kā arī sociālie dienesti un to paspārnē esoši trūcīgie un maznodrošinātie cilvēki (ģimenes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām).

Projekts "Vēstules un kartiņas"
Vēstules un apsveikuma kartiņas saņēmuši vairāk, kā 1068 cilvēku, sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Piepildi sapni"
Piepildīti 796 sociālās aprūpes centru iemītnieku kvēlākie sapnīši

Projekts "Dzimšanas diena"
Apsveikts 71 jubilārs, sociālās aprūpes centros.

Projekts "Arī seniori mācās"
Projekts netika īstenots (Covid19)

Projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca"
Ziemassvētku dāvanas saņēmuši vairāk, kā 3674 cilvēku sociālās aprūpes centros un ārpus tiem.

Projekts "Lieldienas"
Projekts netika īstenots (Covid19)

Projekts "Līgo"
Projekts netika īstenots (Covid19)

Projekts "PeacePillow"
Projekts netika īstenots (Covid19)

Ģimeņu apvienošana
Nav informācijas par apvienotām ģimenēm!

Dalībvalstis
Projektos piedalās līdzcilvēki no 30 pasaules valstīm

Eņģeļa Pasts rūpējas par:
vientulības kliedēšanu; ģimeņu saliedēšanu; jaunu domubiedru kolektīvu izveidošanos; labu skola, kā dalīties un saņemt; ģimenes atkal redzēšanos; sarunām; prieku; vēstuļu draugiem; uzmundrinājumiem; apziņas radīšanu, ka esi vajadzīgs, svarīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma un pārsteiguma radīšanu; veselības "pogu"; atcerēšanos Dzimšanas dienās; dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; emocionālās, garīgās un fiziskās labsajūtas radīšanu cilvēkiem aprūpes centros; "aizvērto" sirsniņu atvēršanu; labsajūtu un gandarījumu mums līdzcilvēkiem, kuri piedalās projektos.

Vairāk par Eņģeļa Pasts

 

Līga Uzulniece
ALBA vadītāja