Veiksmīgi realizēts sociālais projekts "Eņģeļa pasts" Ziemassvētki

2018. gada nogalē, Aktīvo labdarības biedrību asociācijas biedrs, sociālais uzņēmums SIA Eņģeļa pasts veiksmīgi realizēja sociālo projektu Eņģeļa pasts - Ziemassvētku vecīša darbnīca. Projekta mērķis: sociāli mazaizsargāto personu grupu apzināšana un apkopošana un šo grupu sociālās un emocionālās labklājības uzlabošana.

Projektā "Ziemassvētku vecīša darbnīca" piedalījās 83 sociālās aprūpes centri Latvijā un tajos mītošie vairāk, kā 6800 cilvēki - jaunāka un vecāka gada gājuma, ar īpašām vajadzībām, vientuļie seniori. Projekta laikā līdzcilvēki Latvijā un arī ārpus Latvijas robežām, tika aicināti sarūpēt Ziemassvētku dāvaniņas un nosūtīt tās aprūpes centros dzīvojošiem cilvēkiem.

Projekts darbojās speciāli izstrādātā e-platformā (e-vidē), kas ļāva aptvert un apdāvināt vairāk, ka 6800 cilvēkus visā Latvijā. Tajā pat laikā darbojās arī projekts "Vēstules un kartiņas", kura ietvaros tika veidotas kartiņas ar Ziemassvētku tematiku un nosūtītas sociālo aprūpes centru iemītniekiem.

Vairāk par sociālā uzņēmuma SIA Eņģeļa pasts un tā sniegtajām iespējām

 

Līga Uzulniece
ALBA valdes priekšsēdētāja