Notika projekta "Ēnu diena" 1. pasākums

Šodien notika plānotais projekta "Ēnu diena" 1. pasākums, kura ietvaros Latvijā esošajām aktīvajām labdarības biedrībām bija iespēja apmeklēt sociālās aprūpes centrus (iepriekš piesakoties ALBA) un izzināt, ieraudzīt kāda ikdiena ir aprūpes centru komandām - vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem komandas darbiniekiem. Tajā pat laikā aprunājoties ar centra iemītniekiem un sadzirdot viņu domas, vēlmes un sajūtas.

Projektam pieteicās NSUS labdarības biedrība un Biedrība "Maigais suns", kuras arī devās uz sociālās aprūpes centru "Zemgale", Ozolnieku pusē, lai šajā dienā ēnotu centra sociālo rehabilitētāju un radītu centra iemītniekiem prieku un uzmundrinājumu.

Šāda veida projekti lieliski stāsta un rāda, kāda ir centra ikdiena, kā komanda rūpējas par centra iemītniekiem un sarunās var izzinās, kā mēs/sabiedrība varam iesaistīties un atbalstīt tos cilvēkus, kuriem šobrīd iet visgrūtāk.

Informācija par šo projektu bija pieejama gan Facebook, gan NVO atbalsta centros reģionos, bet diemžēl vairāk aktīvo biedrību komandu nepieteicās. Patiešām žēl, ka tā, bet ticu, ka iespējams 18.04.2019. gadā šādi pieteikumi tiks saņemtii vairāk un tas būs pierādījums tam, ka aktīvajām labdarības biedrībām ir svarīgs arī šis skatu punkts - aprūpes centra cilvēku pasaule un ikdiena.

Neizzinot šo pasauli un centra iemītnieku ikdienu, nav iespējams novērtēt un mērķtiecīgi darboties šajā labdarības jomā, jo kā gan citādi uzzināt "kas nepieciešams?", ja nav apciemoti aprūpes centri un nav bijušas sarunas ar to iemītniekiem un pašu komandu.

Gribas ticēt, ka Latvijā ir patiešām vairāk labdarības biedrību, kuras aktīvi darbojas un kurām šādi projekti būtu svarīgi.

Paldies visiem, kas stāstīja par šo projektu, dalījās ar informāciju un tiem, kas piedalījās klātienē!
Iedibinot šo tradīciju, nākamā tikšanās centros notiks 18.04.2019.
(divas reizes gadā)

Līga Uzulniece
ALBA vadītāja

Vairāk par to, kā šodien veicās - video un bildēs redzams NSUS biedrības mājas lapā