Vēlme apvienot aktīvas labdarības biedrības nav nejaušība

Vēlme apvienot aktīvas labdarības biedrības nav nejaušība, tā ir likumsakarība. Darbojoties sociālajā jomā vairāk, kā 17 gadu un ļoti aktīvi jau gandrīz 4 gadus, ir izkristalizējies skatījums uz sociālo jomu kopumā no NVO redzes punkta, kas tajā ir darāms un kādā apjomā un kas tajā "klibo". Nereti kāds nonāk pie mirkļa un emociju vadītas domas "dibināšu labdarības biedrību un nu tik būs darbošanās".

Te nu jāsaka, ka šī joma Latvijā nav nedz līdz galam sakārtota, nedz kāds par Tavu nodibinājumu "priecāsies". Patiesībā ar labdarības biedrības dibināšanu, Tu skaidri un nepārprotami pasaki, ka esi nolēmis darboties sociālajā jomā, veikt valsts un pašvaldību funkcijas, arī bez atlīdzības un palīdzēt visiem, kam tas nepieciešams no savas labas sirds. Tikai vai tevi pamana tās institūcijas, kurām tas būtu jādara un atbilstoši reaģē!?

Pieredze rāda, ka pašu spēkiem labdarība biedrību nevar nedz uzturēt, nedz noturēt un aktīvi darboties sociālajā jomā. Tajā var darboties tikai ar valsts un pašvaldību atbalstu, kopā meklējot risinājumus un cieši sadarbojoties - komandas darbs, kā arī rakstot projektus dažādiem finansējumiem.

Jā, paliek vēl ziedojumu iespējas no sabiedrības (t. sk. uzņēmējiem), bet mūsu sabiedrība nav gatava finansiāli atbalstīt šādus instrumentus, kā Labdarības biedrības. Mums līdz kam tādam vēl ir jāaug. Sabiedrība nespēj saprast, ka ziedojums nepieciešams ne tikai "nopirkt maizi kādam trūkumcietējam", bet pat vajadzīgāks tieši biedrības ikdienas administrēšanai, lai savukārt jau tad varētu "nopirkt maizi trūkumcietējiem".

Aktīvo labdarības biedrību asociācijas (ALBA) mērķis ir būt par platformu aktīvām labdarības biedrībām, veidot kopēju dialogu ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kopā darboties nosprausto mērķu virzienā, izmantojot pieredzes, cilvēku resursus, nodibinātos kontaktus. Tajā pat laikā radīt jaunas darba vietas un dot "makšķeres" tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd sociālajā jomā ir zemākais punkts viņu dzīvē un nepieciešams atbalsts.

Par to ir vērts padomāt, kad kārtējo reizi rodas doma "mest plinti krūmos" un padoties, kad vienatnē darboties vairs nav iespējams. Liekot kopā idejas, risinājumus, uzkrāto pieredzi mēs spēsim daudz vairāk un daudz kvalitatīvāk darboties sociālajā jomā, nekā katrs atsevišķi. Labdarības biedrību Latvijā ir ļoti daudz, aug, kā sēnes, bet aktīvas un patiesi strādāt gribošas un mērķtiecīgas - daudz mazāk.

Iespējams, ka tieši tava labdarības biedrība ir aktīva, tikai vienatnē nespēj attīstīt savu darbošanos tādā apjomā, kā vēlētos, jo ir visādi "bet". Neviens nekādas "gatavās receptes" neiedos, viss būs jaizdara mums pašiem, bet ja ir mērkis, būs arī iespējas. Der arī atcerēties, ka nekas nenotiek ātri, bet, ja ir apņemšanās un uzticama komanda, tad viss notiks.

Laipni lūgts ciemos uz sarunu pie kafijas tases par mērķiem, idejām, kopēju darbošanos.
Nekavējies!

Sazinies ar ALBA komandu un pievienojies kopējiem mērķiem un attīstībai!

Līga Uzulniece
ALBA vadītāja